RASY V GALAKTICE

Co je psáno kurzívou, není zavedeno!

RASA VLASTNOSTI DODATEK
WELESIÁNI - Skvělí v mentalních záležitostech.
(dle původního návrhu Asyrové)

Profese:   +30% asurgové
  +20% vědci
  -10% u ostatních profesí kromě makléřů a emisarů
 
Budovy:   -20ks kapacita jedné robotovárny
  +50% kapacita skladu na psiony
 
Ostatní:   
Legenda:
Jejich věhlas dolehl i na naši rodnou planetu. Nejpočetnější evropský kmen, národ Slovanů uchovává ve svých pověstech příběh o vzniku první čarodějnice. Mladá krásná dívka se vydala do lesa na houby. Slovanské lesy jak známo jsou pod vládou boha Welese, či Wolose. Stejně jako ostatní slovanští bohové, ani Weles není jen dobrý, ani jen zlý. Mezi jeho zlé vlastnosti patří občasné nepříjemnosti, jež tropí pocestným, kteří zabloudí v lese. Mezi pozitivní patří to, že Slovanům hlídá úrodu na polích, aby ji nezničila divá zvěř nebo potulní kočovníci z dalekého východu. Rodem patří mezi bohy říše Nav a je tedy pod nadvládou Zloboga.
Toho dne se smrákalo a chýlilo se k dešti. Ten nemá Weles rád a tak kudy chodil, tudy nadával na Peruna, že už by s tím deštěm a bouřkami měl přestat. Uslyšela ho ona dívka, která se mu připletla do cesty. Poznala, že je to bůh Weles, jež vládne kromě lesů rovněž četným silám magickým. A protože to byla dívka chytrá, zároveň však chtivá nabytí okultních sil, rozhodla se navrhnout Welesovi smlouvu.
Řekla mu, že zná kouzlo, jak v dešti nezmoknout. Wolos se rozhorlil, že si z něj dívka utahuje, protože takové kouzlo neexistuje. Jinak by je on přece musel znát. A už se hotovil dívku začarovat v hnusnou starou ropuchu. Ale ona jej uprosila, aby jí dal šanci mu to kouzlo předvést. Nakonec uzavřeli ti dva dohodu, pokud se to dívce podaří, Weles ji naučí svým kouzlům.

Když začaly padat první kapky, dívka se svlékla do naha a své šaty dala do mošny, co měla na houby. Když pršet přestalo, šaty vyndala, oblékla si je a vítězoslavně předvedla Welesovi, že ač byl déšť ukrutný, její šat zůstal suchý.
Weles se velmi rozhněval, že se nechal takto podvést, ale jako bůh počestný, i když z říše Nav, dodržel své slovo a dívku naučil některá ze svých kouzel. A tak přišla na svět první slovanská čarodějnice.

My dnes, v době Hi-Tech již víme, že se tehdy nejednalo o žádného Boha, ale o příslušníka civilizase Welesiánů, kteří se v dobách tohoto příběhu zdržovali na zemi.
Welesiáni jsou tvorové nehumanoidního typu. Našinec by je nejspíš přirovnal k člověku s býčí hlavou. Jsou skvělí ve věcech duchovní povahy, tedy hlavně v asurgii, ale i ve vědě. Pněkud hůře si rozumí s průmyslovým odvětvím. Jsou to dobří obránci, ale horší dobyvatelé.
STÍNY - Válečníci

Hustota zalidnění:   -1na yard
  -20%v obytné bunce
 
Profese:   +20% zbrojaři
  +20%konstruktéři
  +20%montéři
  -20%farmáři
  -20%vědci
  -10%makléři
  -10%asurgové
 
Armáda:   +50%rychlost zaškolování a povyšování
 
Stroje:   +10%síla útoku a obrany
 
Ostatní:   +30%množství zajmutých otroků v boji
Menší pravděpodobnost vzpoury otroků.
Otroci při vzpouře způsobí menší škody.
 
DRRRAKOVÉ - Pozemní válečníci

Hustota zalidnění:   -1na yard
 
Profese:   +10% farmáři
  +20%zbrojaři
  +20%horníci
  +20%konstruktéři
  -20%montéři
  -20%vědci
  -20%chemici
  -10%asurgové
 
Armáda:   +40%útok a obrana pěchoty
  +20%útok a obrana ostatních pozemních jednotek
 
Ostatní:   +300%spotřeba jídla
Po úspěšném útoku a dobytí planety 10kol nejedí
Lépe odolávají negativní útočné asurgii (mají menší úmrtnost)
 
LIDÉ  

Profese:   +20% makléři
  +10%emisaři
  -30%asurgové
 
Budovy:   +20%kapacita skladu
 
Ostatní:   +50%rychlost zaškolování v profesích
Ze zvířat vznikli a také se tak většinou chovají.
PLEJÁĎANÉ - Název chybí
Mírumilovní vědci

Profese:   +50% vědci
  +20%dělníci
  +5%chemici
  -15%zbrojaři
  -15%montéři
  -15%konstruktéři
  -5%makléři
  -10%asurgové
  -20%farmáři
  -5%horníci
 
Budovy:   +25kskapacita jedné robotovárny
 
Kolonizace:   -20%cena kolonizace 1 yardu
 
Stroje:   +10%obrana
  -10%útok
 
Ostatní:   -25%cena údržby robotů
 
RODIÁNI - Obratní a universální
(dle původního návrhu Zetramové)

Hustota zalidnění:   +1na yard
 
Profese:   +10% farmáři
  +15%konstruktéři
  +15%zbrojaři
  -5%vědci
  -10%horníci
  -10%chemici
 
Budovy:   +50%kapacita skladů
Legenda:
Stejně jako Welesiáni a Šediví, i po Rodiánech se dochovaly stopy na Zemi. Opět u kmene Slovanů, jehož legenda o stvoření světa vypráví mimo jiné o velké zásluze boha Roda.

Když vše došlo až tak daleko, že Bělobog s Černobogem stvořili prvního člověka tak, že vdechli život do větvičky s níž si Bělobog otřel pot z čela. A když tomuto tvoru předurčili, že bude na věky pobývat na Zemi. A právě proto mu dali jméno čelo-věk, ihned poté mu dal Bělobog příkaz: "Běž čelověku, zasaď strom, postav dům a zploď syna."
Čelověk však nikdy nic takového nedělal a tak nevěděl co si má počít. Zasadit strom nebyl problém, ale jak má postavit dům a zplodit syna ? V tom se ho "ujal" Černobog a aby si jej naklonil na svou stranu (k podzemní říši Nav), přiměl ho postavit dům po vzoru jezevců a jiných zvířat žijících v norách. Co se množení týče, poradil mu, aby z hlíny uplácal nejen syna, ale rovnou i manželku a dceru. A tak se také stalo.
Když po čase přišel Bělobog čelověka zkontrolovat, zasmál se pokusu svého bratra a podivil se čelověkově ochotě sednout mu na lep. A aby si svého bratra Zloboga trumfnul, vdechl hliněným sochám život. A nejen to, povolal i boha Roda, aby Slávovi pomohl se stavbou opravdového domu a ihned poté, aby se rozletěl do širého světa a rozházel po něm hroudy hlíny, s tím, že z každé takové hroudy vznikne jeden další čelověk.
Bůh Rod, je tedy pro Slovany především bohem zRODu a všeho co s tím souvisí. Také proto se jeho jméno vyskytuje v mnoha slovanských slovech, souvisejících s jeho působením jako zROD, poROD, ROD, příRODa, úRODa, náROD.

Rodiáni jsou dobří farmáři a osadníci. Daří se jim v odvětvích spojených přímo s rozením nových hodnot, jako je výroba lodních konstrukcí či zbraní. Horší už to je s jejich schopností dobývat již hotové rudy z planet. Stejně jako se schopností přetvářet je na polotovary, které jsou později zužitkovány. Ani ve vědě nejsou dokonalí. Válečníci jsou průměrní.
ŠEDIVÁCI - Přátelští a stále obchodující
(dle původního návrhu Doltosové)

Profese:   +100% makléři
  +50%emisaři
  -30%chemici
  -30%zbrojaři
  -30%horníci
  -30%konstruktéři
  -30%dělníci
 
Budovy:   +100%kapacita skladů na kredity
 
Stroje:   +100%pohyblivost stihačů
  +50%pohyblivost fregat a křižníků
Legenda:
I po této civilizaci nacházíme na Zemi stopy, dokonce i dnes. Šediví jsou totiž čilí obchodníci a tak při svých četných mezigalaktických obchodních cestách, často zavítají i na Zemi. Někdy jen tak pro zábavu, jindy z důvodu havárie. Jejich přesný název není autorům hry znám, ale zato vědí že lidé sami je začali nazývat Šediváky, v anglosaszkých zemích potom Grays.
Je to typické stvoření, které si našinec představí pod pojmem mimozemšťan, či ufoun. Humanoid, drobné postavy, s hlavou trojůhelníkovitého tvaru a obrovskýma černýma očima. Pokožku mají našedlou a proto jsou nazýváni právě tak jak jsou.

Jsou to skvělí obchodníci a proto mají propracovaný i systém účetní kontroly. Ve všech ostatních profesích velmi pokulhávají. Zato válečné stroje mají na velmi vysoké úrovni, protože po všech koutech vesmíru skupují ty nejlepší technologie na jejich výrobu.