Akáša

V této kronice jsou zapisovány stavy útoků tebou nebo na tebe poslaných a také asury, které jsi asuřil nebo byly asuřeny na tebe.