Mini help - Stručný úvod do hry

Galactica je tahová online hra. Jsi v ní správcem své galaktické říše (galaktika, zkr. gal), která může zahrnovat více planet. Ty získáš buďto vybojováním ve válce s jiným hráčem, nebo vysláním výpravy, která planetu objeví. Hned na začátku máš k dispozici Domovskou planetu (Home world), pro tuto planetu platí systémová ochrana - nikdo na ni nemůže útočit a nikdo Ti ji nemůže vzít. Takže do doby, než získáš svou další planetu se nemusíš ničeho obávat a můžeš klidně budovat základy své říše.

Tahy a přepočet

Přepočet (vyhodnocení dne) je prováděn každý den v 10:00 a ve 22:00. Po každém přepočtu systém hráči přičte 15 kol (herních dní). Vyjímkou je začátek hry - první den každý hráč dostane 45 kol,druhý 30 kol a každý další již po 15 kolech. Hráč může našetřit kola za maximálně 3 dny.

Kolonizace a budovy

Každá planeta je nejprve surová a ty ji musíš zkolonizovat. Kolonizací chápeme proces terénních úprav a budování infrastuktury. Na zkolonizovaném povrchu můžeš stavět budovy, těch jsou čtyři typy:

Abys mohl skladovat vše co vyrobíš potřebuješ odpovídající místo ve skladech!!! Dokonce i na kredity potřebuješ sklady (trezory)!

Pracovníci

V Galactice máme tři druhy pracovních sil.

Každá z těchto tří pracovních sil má jiné nároky na množství potřebných potravin a peněz. Více se o tom dočteš v podrobném manuálu.

Řemesla a průmysl

V dávných dobách byla základem výrob prahmota vyráběná z vilidia. Dnes se však již vše vyrábí pomocí replikátorů, které jako jedinou surovinu používají přímo vilidium samotné. Proto postupem času zcela zanikla profese Chemici, protože prahmota již není v průmyslu potřeba.

Vilidium je nerost, který těží horníci. Vyrábějí se z něj:

Domovní buňky potřebuješ (společně s kredity a pozemky) ke stavění budov na stránce Budovy. K samotné stavbě budov není třeba žádné další profese. Provádíš ji sám mezi tahy tím, že z dostupných surovin stavíš potřebné budovy.

Lodní konstrukce a ZAAS slouží k budování vesmírných lodí a strojů pro pozemní armádu. Tyto suroviny používají Montéři, kteří provádějí montáž (a údržbu) strojů podle toho jak je rozdělíš do výroby na stránce Stroje.

Výrobní řetězec v Galactice

Výrobní řetězec v Galactice

Peníze

V naší hře je nazýváme Kredity. Vyvtářejí je makléři tím, že obchodují s lidmi ve tvé galaktice. Produktivita makléřů je závislá na počtu lidí ve tvé galaktice, se kterými mohou obchodovat. V případě uzavření obchodního paktu, obchodují i s lidmi z paktařovi říše.

Potraviny

Vyrábějí je farmáři.

Magie

V naší hře jí říkáme Asurgie. Tomu odpovídající profese je Asurg. Asurgové během jednoho tahu vyrobí určitý počet Psionů. Ty pak můžeš mezi tahy použít k sesílání asur. Využij služeb automatu a zajisti si tak bezpracně stálou přítomnost příznivých asur.

Seznam funkčních útočných asur:

Armáda

Obsluhuješ ji na stránce Armáda. Zde nastavuješ jak se mají stavět a udržovat stroje. A také zde umisťuješ nezaměstnané lidi jednotek. Umístění lidí do jednotek stojí kredity za jejich zacvičení. Nové lidi můžeš do jednotek umisťovat pouze tehdy, když pro ně máš volné stroje.

Tyto jednotky můžeš používat ve válce, či na výpravy k objevování planet.

Objevování planet

Na stránce - Planety - Výpravy můžeš poslat výzkumnou výpravu, která může objevit planetu. Počet výprav, které lze mít na cestě současně je 2. Výprava trvá několik tahů. K výpravě potřebuješ kromě kreditů a lidí alespoň jeden Těžký křižník (zkratka TK)!

Stroje

Stroje musíš nejen postavit, ale i udržovat, protože zastarávají. O oboje se starají montéři. Na stránce Armáda rozdělíš procenta montérů mezi jednotlivé jednotky. Tato část montérů se pak stará jen o stroje v přidělné jednotce. Vždy obstarávají údržbu strojů. Pokud máš u jednotky zaškrtnutu volbu Vyrábět, tak jsou přebývající kapacity využity pro výrobu nových strojů. Jinými slovy, pokud nemáš zaškrtnuto Vyrábět, tak se stroje v této jednotce pouze udržují.

Pokud montéři nestačí na údržbu strojů, pak stroje degradují a postupně se rozpadají.

Montéři potřebují k výrobě i údržbě Lodní konstrukce a Zbraňové systémy.

Věda a vědci

Vědci dělají dvě věci: přispívají ke zdokonalování profesí a vytvářejí vědecké body. Za tyto body nakupuješ vědecké objevy na stránce Věda, které zdokonalují některé charakteristiky tvé říše (bonusy). Strom vědy má tři větve v 11-ti úrovních. Volba objevu na nižší úrovni ovlivňuje nabídku na úrovních vyšších. Je zde k dispozici 200 bilionů různých kombinací.

Správní členění

Nejnižší úrovní je Galaktika, ty se sdružují do imperií a ty do unií. Imperium může mít 20 galů. Unie 5 imperií. Imperium si volí imperátora a jeho zástupce. Unie si volí senátora. Senátoři zastupují vaši unii v galaktickém senátu, kde se projednávají věci týkající se celé hry.

Požádej o vstup do nějakého imperia, tam ti spoluhráči vysvětlí spoustu dalších věcí. O vstup do impéria požádáš v menu Politika - Impérium kde také najdeš odkaz na výpis všech impérií.

Hustota zalidnění 1 yard (zkolonizovaný) 3 lidé
9 otroků
Mzda a žold 1 zaměstnaný člověk 50 kreditů za tah
1 nezaměstnaný člověk 25 kreditů za tah
1 zaměstnaný otrok 0 kreditů
1 nezaměstnaný otrok 0 kreditů
1 voják (kadet) 50 kreditů za tah
Výkonnost
(měrnou jednotkou je 1 člověk)
1 člověk 1
1 otrok 1
1 robot 20
Bytová kapacita 1 obytná buňka 6 lidí
18 otroků
1 robotovárna 100 robotů
Výroba potravin 1 farmář 10 potravin za kolo
Spotřeba potravin 1 člověk 1 potravina za kolo
1 zaměstnaný otrok 1 potravina za kolo
1 nezaměstnaný otrok 0,5 potraviny za kolo
Náklady na údržbu 1 robot 750 kreditů za kolo
1 stavební buňka v budově 50 kreditů za kolo