Politika

Na této obrazovce se nacházejí odkazy do těchto politických okruhů:

Pakty

Asurgický pakt
zvýší sílu tvých asurgů, tím i produkci psionů. Zvýší asurgickou obranu proti základní a elitní asurgii. Bonus asurgického paktu není započítáván je-li asura původem ze špionážní asurgie!!! Výpis špionážních asur naleznete zde.
Špionážní pakt
zvýší obrannou sílu tvých asurgů proti špionážní asurgii. Bonus špionážního paktu není započítáván je-li asura původem ze základní nebo elitní asurgie!!! Galaktika, která je napadena vojenskou akcí planetární blokáda a má uzavřen špionážní pakt, odhalí jméno agresora! Je-li agresor chráněn asurou kontrašpionáž porovnává se síla této asury se silou asurgů obránce ke kterým se přičítá odpovídající bonus od špionážního paktaře, je-li navíc obránce chráněn též asurou kontrašpionáž přičte se síla této asury k síle jeho asurgů a bonusu od špionážního paktaře! O výsledku odhalení či utajení rozhodne síla.
Vojenský pakt
vaše obrana bude v připadě napadení posílena o určitou část obranných jednotek paktaře.
Vědecký pakt
vědci paktaře přispívají určitým procentem vědeckých bodů k tvému vědeckému výzkumu.
obchodní pakt
zvýšená obchodní aktivita mezi paktaři zajistí vyšší příjmy do tvé pokladny.

Efektivita paktů

Jeden pakt 45%, dva pakty stejného druhu 25%, tři a více paktů stejného druhu 20%. V den kdy byl pakt založen a od okamžiku kdy byl zrušen je účinnost poloviční. Zrušený pakt platí o přepočtu s poloviční silou, definitivně je zrušen až po něm.
Obchodní pakty jsou platné až následující den (tedy po přepočtu) a jsou li zrušeny, platí do přepočtu s nezměněnou účinností. Jejich účinnost je 100% bez ohledu na jejich množství.

Přehled

obsahuje jmenovitý přehled paktařů, název paktu, efekt paktu a vypočítaný konečný bonus, kterým ti přispívají v uvedeném oboru. Pod nimi je shrnutí, kde se nacházejí konečné hodnoty (včetně bonusů od paktařů, generálů, vědy a obranných či útočných asur) všech odvětví, která mohou být pakty zlepšena. Jsou to : finance, asurgie, špionáž, věda a síla.

Galaktika

Abdikovat
zrušení galaktiky! Pokud nechcete ve hře dále pokračovat a chcete zrušit svůj gal, pak použijte tuto volbu.
Zmrazit
slouží k dočasnému přerušení hry. Zadejte počet dní, po které se nebudete hry účastnit. Váš přístup do galu a na fóra bude funkční avšak nebudete se moci nijak projevovat. Nebudou vám přičítány nové tahy, nebudete moci odehrát našetřené tahy, nebudete mít právo zápisu na veřejná fóra, nebudete moci útočit ale také nebudete vystaveni žádnému útoku v době zmražení.
Vystoupit z impéria
slouží k opuštění impéria jehož jste členem.
Reset
slouží k resetování hry do výchozích parametrů galaktiky. POZOR - budou nastaveny výchozí podmínky tedy nastavení bude stejné jako při založení nové galaktiky!!!
Editace popisu galaktiky
slouží k popisu vaší galaktiky, který se zobrazí pokud si jiný hráč zobrazí info o vás. Lze použít všechny HTML tagy.

Impérium

Nejste členem žádného impéria
máte tři možnosti:
1. založit vlastní impérium - napište jeho název a tlačítkem "ZALOŽIT" jej založíte a stanete se jeho imperátorem
2. požádat o vstup do některého z již existujících impérií - impérium si vyberte v seznamu impérií (odkaz přiložen), zadejte jeho název a tlačítkem "ZASLAT ŽÁDOST" požádejte o vstup. Doporučujeme poslat dopis imperátorovi dotyčného impéria s vaší stručnou charakteristikou.
3. zůstat svobodnou galaktikou - budete velmi zranitelní!
Jste členem nějakého impéria
obsahuje tabulku s výčtem členů impéria, jméno imperátora a vojevůdce impéria. Je-li impérium členem unie, je uveden její název. Pod tabulkou je základní statistika impéria vyjádřená průměrnou sílou a rozlohou. Na této stránce také probíhají IMPERÁTORSKÉ VOLBY !!! Poslední věc kterou zde vidíte, je popis impéria, který sem může umístit imperátor a který je zobrazen každému hráči který si vyžádá info o vašem impériu. Imperátor může k editaci popisu použít všechny HTML tagy (je to podobné jako u popisu galaktiky).

Unie

Nejste členem impéria (svobodná galaktika)
vidíte pouze seznam unií
Jste členem impéria, které není členem žádné unie
vidíte pouze seznam unií
Jste imperátorem impéria, které není členem žádné unie
máte tři možnosti:
1. založit vlastní unii - napište její název a tlačítkem "ZALOŽIT" ji založíte a stanete se jejím senátorem
2. požádat o vstup do některé z již existujících unií - unii si vyberte v seznamu unií (odkaz přiložen), zadejte její název a tlačítkem "ZASLAT ŽÁDOST" požádejte o vstup. Doporučujeme poslat dopis senátorovi dotyčné unie.
3. zůstat nezávislým impériem - nebudete mít zastoupení v galaktickém senátu!!!
Jste členem impéria, které je členem některé unie "VYSTOUPIT Z UNIE" tato volba je viditelná pouze imperátorům členských impérií.
Stránka obsahuje jméno senátora unie a tabulku s výčtem jejích členů, řazeným podle imperiální příslušnosti, která je u každého společně s jeho postem vypsána. Pod tabulkou je základní statistika unie vyjádřená průměrnou sílou a rozlohou. Na této stránce také probíhají SENÁTORSKÉ VOLBY !!! Poslední věc kterou zde vidíte, je popis unie, který sem může umístit senátor a který je zobrazen každému hráči který si vyžádá info o vaší unii. Senátor může k editaci popisu použít všechny HTML tagy (je to podobné jako u popisu galaktiky a impéria).