Armáda

Na této stránce rozděluješ Montéry k práci na jednotlivých strojích. Zároveň zde přidáváš lidi dojiž hotových strojů. Nebo je z nich odebíráš.

Dynamická horní lišta

Montéři o kolik
Číslem určíš s jakým počtem budou pracovat tlačítka + a - v části Výroba u jednotlivých jednotek.
zbytek
Udává počet procent nepřiřazených montérů.
kredity
Informuje o počtu vámi vlastněných kreditů. Výcvik něco stojí.
lidí
Informuje o počtu nezaměstnaných lidí, které lze přidělit k příslušným vojenským specializacím.

Dlaždice jednotek

Záhlaví

V záhlaví obsahuje název stroje, v závorce název jednotky. Záhlaví obsahuje také odkaz info na podrobnější informace o jednotce. Dále pak počet aktivovaných strojů.

Oddíl Aktivace

Jsou v něm dvě řady tlačítek. Pro přidávání jednotek a pro jejich odebírání. Stisknutí tlačítk +1 způsobí aktivaci jednoho stroje (= odebrání stroje ze skladu a přiřazení lidí do tohoto stroje). Naopak stisknutí tlačítka -1 provede opačnou operaci. Pokud máš možnost aktivovat více jednotek přibudou tlačítka +10, +100 ap. Poslední tlačítko pro aktivaci udává maximální možný počet aktivovatelných strojů jednotky (tzn. máš dost strojů, kreditů i lidí právě pro tento počet). Naopak poslední tlačítko pro odebrání slouží k deaktivaci všech.

Stav

Na skladě
Počet neaktivních strojů na skladě ( = stroje bez posádky).
Aktivních
Početk aktivních strojů, tj. strojů s posádkou.
Kadetů
Počet lidí v aktivních strojích.

Jednotky

Vzdušná armáda:

Stíhači
(stroj Stíhačka)
Lehký stroj s vysokou rychlostí a manévrovatelností. Stroj je vybaven sadou automaticky naváděných raket s vysokou razancí úderu, malou pumovnicí a lehkým enrgetickým štítem. Palebnou sílu zajištují vysokorychlostní laserové nebo automatické zbraně. Stroj nese jeden kanón těžké třídy, který je schopen účinně zasáhnout proti velkým kolosům třídy bitevní lodě. Toto vše dělá ze stíhačky univezální stroj schopný útočit jak proti velkým lodím, tak účinně podporovat útok pozemní armády.
Frigatýři
(stroj Frigata)
Doprovodná loď se slušnou manévrovatelností vybavená lehkým energetickým štítováním. Je poseta bateriemi rychlopalných laserových nebo automatických zbraní s účinným chladicím systémem. K obraně před kolosy třídy křižník a bitevní loď je vybavena dvěma kanóny střední třídy a dvěma torpédovými komorami pro extrémně rychlé odpalování torpéd. Tato loď je smrtící zbraní proti stihačkám k jejichž vybíjení je stavěna avšak pro kolosy třídy křižník a bitevní loď nepředstavuje významnou hrozbu.
Těžké loďstvo
(stroj Těžký křižník)
Útočná loď střední třídy, vybavená dvěma torpédovými komorami, sadou těžkých útočných kanónů a několika bateriemi rychlopalných laserových nebo automatických zbraní. Loď disponuje energetickým štítem střední úrovně a středním pancéřováním. Tato loď je obstojnou překážkou pro stroje třídy bitevní lodě avšak velmi snadno se stane obětí útoku stíhačů, kteří díky vysoké manévrovatelnosti dokáží velmi rychle rozbít její obranu a zničt ji. Tento stroj je však velmi dobrou zbraní proti frigatám, které jsou pod palbou jeho těžkých útočných kanónů velmi rychle měněny na kosmický šrot.
Bitevní loďstvo
(stroj Bitevní loď)
Kolos třídy extrém. Těžkotonážník gigantických rozměrů vybavený několika bateriemi těžkých útočných kanónů s účinným chlazením. Stroj je doslova poset rychlonaváděcími bateriemi středních útočných kanónů a bateriemi rychlopalných laserových nebo automatických zbraní. Disponuje těžkým energetickým štítováním a enormním pancéřováním. Tento stroj je velkou hrozbou pro vše co se mu postaví do cesty. Palebná síla stroje umožňuje účinnou obranu proti útočným torpédům a raketám. Nepřítel má jedinou šanci, kterou je boj z blízka a tak se významnou zbraní stávájí stíhači, kteří jsou schopni omezeně s nemalými ztrátami pronikat protiletedlovou obranou a vypouštět rakety z takové blízkozti, že automatické naváděcí obranné systémy nestačí účinně reagovat. Válečné operace ukázaly, že lze s takovými stroji účinně bojovat. Cesta tkví ve všestrannosti. V případě že vaše armáda nevlastní žádné bitevní lodě, které by jste postavili jako protiváhu, zkušení generálové radí zaměstnat bitevní loď útokem stihačů podporovaným síťovou torpédovou palbou z frigat a darovat tak čas vlastním těžkým křižníkům na přiblížení se.
Ničitelé
(stroj Ničitel)
Unikátní útočná jednotka vyráběná na základě dochovaných technických poznámek legendární civilizace Déva, která se jako jediná setkala tváří v tvář s tajemnými praotci. Nutno podotknout, že toto setkání se stalo osudným nejen pro Dévy, ale také pro celý známý vesmír (viz. Legenda). Tato jednotka je jakousi replikou ničivého potenciálu praotců avšak spousta vědců varuje abychom si podle ní nedělali přibližné představy o jejich síle, neboť ta nebyla nikdy nikým spolehlivě zdokumentována.

Pozemní armáda:

Pěchota
(stroj Fázer)
Osobní vybavení (pancíř a zbraně) pro pěchotní armádu.
Mechanizovaná pěchota
(stroj sáně)
Jednotka, která svou ničivou palebnou silou připraví podmínky k proražení nepřátelských obranných linií. Vede boj na dálku, v boji z blízka je velmi lehce zranitelná.
Tankisté
(stroj Tank)
Středně težká útočná jednotka se slušným pancéřováním. Disponuje velmi dobrou palebnou silou, má však nižší manévrovací schopnosti. Velmi dobrá v kombinaci s pěchotou.
Vzdušná pěchota
(stroj Bojové vznášedlo)
Útočné vznášedlo s velmi dobrou manévrovatelností a palebnou silou. Je schopné v krátké době překonávat značné vzdálenosti bez ohledu na terén a ráz krajiny. Je v hojné míře používáno k obchvatu nepřítele a napedení jeho linií z týlu, což mnohdy vnese do jeho řad panickou hrůzu a chaos.
Mechy
(stroj Mech)
Těžká útočná jednotka disponující díky kombinaci servopohonů a vznášedlových zařízení, slušnou manévrovatelností. Je vybavena miniaturním štítem silnějšího výkonu a lze ji vybavit maskovacím zařízením. Díky možnosti tichého chodu ji lze nepozorovaně přesunout do těsné blízkosti nepřátelských linií. Tyto jednotky vzbuzují u nepřátel hrůzu už svým vzhledem a málokdo by v dobrém vzpomínal na střet s nimi v boji.