Planety

Kolonizace

Zde můžete provádět vlastní kolonizaci dobytých území. Kolonizovat můžete dvěma způsoby:

Každý tah

Kolonizujete za určité procento zisku, který vyprodukují vaši obchodníci a makléři. Přesněji, kolonizujete za vámi nastavené procento zisku, který vám zbyde po odečtení nutných výdajů na platy, údržbu budov a výrobu strojů.

Okamžitě

Ihned kolonizujete vámi nastavený počet yardů, přičemž vás systém informuje o maximálním množtví, jaké můžete ihned zkolonizovat. Finanční náklady spojené s kolonizací vám jsou odečteny hned.

Systém vás informuje o aktuální ceně kolonizace jednoho yardu, o aktuálním množství vašich kreditů a o počtu nezkolonizovaných yardů.

Proveď - tímto tlačítkem provádite nastavené změny.

Tabulka planet

Jméno
jméno planety, volíte ho při vyslání výpravy!
Vilidium
informuje o aktuálních zásobách vilidia na planetě.
Rozloha celková
informace o rozloze planety v yardech.
Rozloha kolonizovaná
informace o zkolonizované rozloze na planetě (v yardech).
Rozloha volná
informace o nezastavěné zkolonizované rozloze na planetě.
Cena kolonizace
informuje o ceně kolonizace za jeden yard, pozor cena není stabilní a mění se průběžně v závislosti na mnoha faktorech!!!!

Výpravy

Tady je možnost vyslat průzkumnou výpravu, která má naději objevit nějakou novou planetu. Zároveň mohou být vyslány maximálně 2 výpravy. Na vyslání výpravy potřebuješ minimálně 1 milion kreditů, 1 Těžký Křižník a 300 obyvatel. Po skončení výpravy se ti tyto jednotky vrátí. Do výpravy můžeš přidávat leteckou armádu a zvětšovat tím její sílu, tím i šanci na nalezení planety. Můžeš také zadat název výpravy, tento název poté ponese potenciálně nalezená planeta, pokud název nezadáš, bude výprava i planeta pojmenována automaticky Noname #. Nepodceňuj sílu výpravy, některé galaktiky vlastnící objev expanderu vědomí dokáží tvou výpravu detekovat, napadnout a zajmout. Vědci spočítají přibližnou délku trvání výpravy. Na začátku je výpočet značně nepřesný, ale časem je neustále zpřesňován. Nezapomeňte odstartovat výpravu stiskem tlačítka START!