Asurgie

Aurgie je vám dostupná díky benevolenci potomků civilizace asurgů. O pohnutém osudu této civilizace, o aurgii a psionech obecně se dočtete zde.

Základní pojmy v asurgii

Asura
Je nástrojem moci a síly asurga, který z ní také čerpá svou životní sílu. Je to mimosmyslový díl energie působící na dění v galaktice.
asurgoJoul [aJ]
Síla vznikající přetvořením jednoho psionu, která dokáže působit na přibližně 30 obyvatel v galaktice.
Psion
Základní jednotka síly asury. Síla asury je přímo úměrná množství použitých psionů. O psionech se v helpu více dočtete zde.
1 asurg = 1psion za tah (produkce bez bonusů)
1 psion = 1aJ [asurgoJoul]
1 aJ      = 30 lidí (pokrytí)

Automat

Slouží k nastavení automatického asuření déle trvajících pozitivních asur. Vyber asuru a k ní udej na kolika procentech si přeješ, aby ji tvoji asurgové udržovali. Pokud máš dost psionů a dostatečnou sílu asurgů, bude na tvé galaktice seslaná asura vždy právě na těchto procentech. Maximální hodnota, kterou můžeš použít je 50.

Ručně

Tabulka

Obsahuje výpis déletrvajících aktivních pozitivních a negativních asur. Uvádí jejich sílu v procentech a v závorce udává sílu asury v aJ. Každá asura může mít maximální efekt 50 %. Počet lidí / 30 = počet psionů, které je potřeba použít, aby byla síla asury 50%. Pokud je síla v aJ menší, tak se efekt poměrně přepočítává.

Seslat na sebe

Vyber asuru, zadej množství psionů, které hodláš použít a tlačítkem asuru aktivuj.

Seslat na:

Vyber asuru, zadej množství psionů, které hodláš použít a uveď cíl na který asuříš. Stiskem tlačítka se asura aktivuje a odešle na uvedený cíl. O úspěšnosti odeslaných asur budeš informován po přepočtu.Systém ti zobrazuje posledních 5 odeslaných asur s údajem času odeslání.Seznam všech odeslaných asur zobrazíš přes odkaz - seznam všech.

Zrušit označené

Zrušíte označené asury

Asury - základní

Jednorázové:

Astrální špionáž
Podá informace o velikosti populace, počtu strojů(bez udání typu),velikosti zásob(přesně kolik čeho) a počtu kadetů(bez udání odbornosti).
Odstranit asuru
Odstraní vybraný asurgický jev.
Zničit zásoby
Zničí zásoby konstrukcí, kreditů,potravin,stavebních buněk a vilidia jak ve skladech tak na trhu.
Zničit psiony
Zničí zásoby psionů jak ve skladě tak na trhu.
Strukturální nestabilita
Ničí budovy (pouze dílny a sklady).
Zničit psionickou armádu
Ničí iluzorní armádu vytvořenou asurgy ku obraně galaktiky.

Déletrvající:

Štěstí
Ovlivňuje válečné souboje,náhodné jevy,průchodnost asurgie (úspěšnost útoku a obrany).
Smůla
Opak štěstí.
Výkonnost
Zvyšuje výkon všech profesí.
Únava
Snižuje výnonnost všech profesí.
Agresivita
Zvyšuje sílu armády za všech okolností (obrana i útok).
Pacifismus
Oslabí sílu armády za všech okolností (obrana i útok).
Spokojenost
Ovlivňuje hustotu osídlení planety a v menší míře ovlivňuje výkon všech profesí. +2 body k popularitě za tah.
Dekadence
Snižuje efekt spokojenosti může vést až k revoltám a odchodu obyvatel z galaktiky (asura působí i na kadety!).Mírně snižuje výkon profesí. -2 boby k popularitě za tah.
Asurgické hradby
Zvyšují asurgickou obranu (cízí asury procházejí s menší úspěšností).
Asurgická lupa
Dává možnost odrazit cizí asurgii zpět na zdrojovou galaktiku a zvyšuje účinek této asury.
Mentální pramen
Posílí výkon asurgů.
Asurampír
Oslabí výkon asurgů.
Psionická armáda
Iluzorní armáda stvořená asurgy ku obraně galaktiky.
Démoni
Tyranizují a zabíjejí obyvatele cílové galaktiky (nemají vliv na kadety ve vojenské akademii).

Asury - pokročilé

Elitní asurgie

Strukturální destrukce
Zničí 2-5% od každého typu budov kromě planetární obrany.
Asura zapomnění
Vymaže nahromaděné vědecké body,které hráč používá k realizaci objevů ve vědě. Hráč nepřijde o žádný z již dosažených objevů, jen ztratí vědecké body. Tato asura je slabým odvarem původní asury zapomění seslané kdysi praotci (události popisuje legenda). Asurgové inspirovaní uměním praotců, vytvořili vlastní slabší verzi původní asury.
Chaos
Po dobu trvání asury 50% ztráta výkonnosti profesí kromě asurgů a kadeti se nezaškolují ani je nelze povýšit. Jednorázové zničení 2-5% každého druhu zásob kromě strojů.
Gravitační díra
Zničí 2-5% strojů a robotů nacházejících se doma.
Gravitační vír
Při průchodu asury 35% šance na přesunutí náhodné planety do tebou ovládaného prostoru, tato padne automaticky pod tvou vládu! Lze použít pouze jednu asuru tohoto typu denně.Tato asura nemůže být detekována v tom smyslu, že nemůže být detekován ten kdo ji seslal a při neúspěšné asuře se ani cílový gal nedozví, že na něj byla tato asura použita. Vyjímku tvoří pouze galaktika s aktivní asurou kontrašpionáž, tato galaktika může detekovat jak asuru tak jejího původce.
Asurgická bouře
Zničí 5-10% strojů a zabije 5-10% posádek nacházejících se doma.
Skilla
Zabije 2-5% populace, zničí 2-5% robotů, zničí 5-10% zásob, zboří 5-10% postavených budov (všech typů), zabije 5-10% kadetů a strojů. Tuto asuru získate objevením runy asuru.

Špionážní asurgie

Ničení obrany
Zničí 5-10% planetárních obran.
Armádní špionáž
Získáte informace o planetách (název, velikost atd.), informace o obranné síle armády počítající s odpovídajícím bonusem od asur, planetárních obran a generálů, informace o paktech.
Krádež zásob
Přenese 2-5% celkových zásob cílové galaktiky. Tyto zásoby budou přidány k vašim bez ohledu na aktuální kapacitu vašich skladů. Asura nepůsobí na stroje!
Rebelie
Okamžitá ztráta 5-10 bodů popularity.
Přesun strojů
Od každého typu stroje přenese 10 - 3 % kusů, minimálně však jeden stroj.
Kontrašpionáž
Obranná asura.Při této asuře je galaktika imunní vůči špionážní asurgii (nepotřebuje tedy špionážní pakt), +50% šance na odhalení zdroje ostatních asur, +50% šance na utajení vlastních asur, +5% k aktuální asurgické obraně. Je-li asura o přepočtu aktivní, galaktika odhalí původce vojenské akce : planetární blokáda, je-li původcem blokády galaktika vlastnící rovněž aktivní asuru kontrašpionáž, rozhodne o prozrazení jména agresora poměr sil (asur kontrašpionáž) agresora a obránce. Pokud galaktika mající aktivní asuru kontrašpionáž provádí akci : planetární blokáda , dozví se, že byl odhalen její původ (stane-li se tak). Sílu asury lze kumulovat avšak lze ji zakouzlit pouze 5xdenně! Asura záměrně není dána jako pasivní asurgická dovednost.

Základní asury lze kumulovat, počet asur není tedy omezen pokud není určeno jinak.Pokročilé asury jsou limitovány počtem seslání.Na jeden gal lze seslat seslat pouze 5 asur stejného druhu, pokud není určeno jinak.Asura způsobující vyvraždění asurgů je možná, avšak asurgové bytostně odmítají proti sobě tuto asuru používat a tak jediná asura která zabíjí asurgy je Skilla neboť její destrukční sílu nelze usměrnit tak aby se asurgům vyhla. Základní asury jsou standardním vybavením každé galaktiky, pokročilé asury lze získat výzkumem přičemž nikdy nelze dosáhnout stavu, kdy by galaktika vlastnila všechny pokročilé asury tak jak jsou vypsány v helpu.Při použití špionážních asur nelze detekovat jejich původce, vyjímku tvoří pouze galaktika s aktivní asurou kontrašpionáž!!!