Rasy v galaktice

WELESIÁNI

Skvělí v mentalních záležitostech.

Profese:   +30% vědci
  +200% asurgové
  -10% makléři
  -10% ostatní profese
 
Budovy:   +10 lidí kapacita obytné buňky
 
Stroje:   -20% obrana
  -20% útok
 
Ostatní: lidé pracují zadarmo
+10 lidí na yard

Legenda

Jejich věhlas dolehl i na naši rodnou planetu. Nejpočetnější evropský kmen, národ Slovanů uchovává ve svých pověstech příběh o vzniku první čarodějnice. Mladá krásná dívka se vydala do lesa na houby. Slovanské lesy jak známo jsou pod vládou boha Welese, či Wolose. Stejně jako ostatní slovanští bohové, ani Weles není jen dobrý, ani jen zlý. Mezi jeho zlé vlastnosti patří občasné nepříjemnosti, jež tropí pocestným, kteří zabloudí v lese. Mezi pozitivní patří to, že Slovanům hlídá úrodu na polích, aby ji nezničila divá zvěř nebo potulní kočovníci z dalekého východu. Rodem patří mezi bohy říše Nav a je tedy pod nadvládou Zloboga.
Toho dne se smrákalo a chýlilo se k dešti. Ten nemá Weles rád a tak kudy chodil, tudy nadával na Peruna, že už by s tím deštěm a bouřkami měl přestat. Uslyšela ho ona dívka, která se mu připletla do cesty. Poznala, že je to bůh Weles, jež vládne kromě lesů rovněž četným silám magickým. A protože to byla dívka chytrá, zároveň však chtivá nabytí okultních sil, rozhodla se navrhnout Welesovi smlouvu.
Řekla mu, že zná kouzlo, jak v dešti nezmoknout. Wolos se rozhorlil, že si z něj dívka utahuje, protože takové kouzlo neexistuje. Jinak by je on přece musel znát. A už se hotovil dívku začarovat v hnusnou starou ropuchu. Ale ona jej uprosila, aby jí dal šanci mu to kouzlo předvést. Nakonec uzavřeli ti dva dohodu, pokud se to dívce podaří, Weles ji naučí svým kouzlům.

Když začaly padat první kapky, dívka se svlékla do naha a své šaty dala do mošny, co měla na houby. Když pršet přestalo, šaty vyndala, oblékla si je a vítězoslavně předvedla Welesovi, že ač byl déšť ukrutný, její šat zůstal suchý.
Weles se velmi rozhněval, že se nechal takto podvést, ale jako bůh počestný, i když z říše Nav, dodržel své slovo a dívku naučil některá ze svých kouzel. A tak přišla na svět první slovanská čarodějnice.

My dnes, v době Hi-Tech již víme, že se tehdy nejednalo o žádného Boha, ale o příslušníka civilizace Welesiánů, kteří se v dobách tohoto příběhu zdržovali na zemi.
Welesiáni jsou tvorové nehumanoidního typu. Našinec by je nejspíš přirovnal k člověku s býčí hlavou. Jsou skvělí ve věcech duchovní povahy, tedy hlavně v asurgii, ale i ve vědě. Pněkud hůře si rozumí s průmyslovým odvětvím. Jsou to dobří obránci, ale horší dobyvatelé.

Stejně jako Plejáďané jsou velmi snášenliví a proto dosahují nejvyšší hustoty zalidnění. Jsou to bytosti, které jsou oproštěny od materiálních tužeb. Proto pracují zcela zdarma.

STÍNY

Válečníci

Hustota zalidnění:   -1 na yard
  -20% v obytné bunce
 
Profese:   +20% zbrojaři
  +20% konstruktéři
  +20% montéři
  -20% farmáři
  -20% vědci
  -10% makléři
  -10% asurgové
 
Armáda:   +50% rychlost zaškolování a povyšování
 
Stroje:   +10% síla útoku a obrany

Legenda

Jsou zhmotněním nižší formy temných sil. S asurgií ani vědou si příliš nerozumí. Jsou velmi agresivní nejen vůči ostatním, ale i sobě navzájem. Proto jich může na stejné rozloze žít méně než jiných ras. Zaměřují se na válečnictví, proto jsou dobří v boji a ve zbrojním průmyslu.

LIDÉ

Nemají žádné bonusy, ani malusy.

Legenda

Ze zvířat vznikli a také se tak často chovají.

PLEJÁĎANÉ

Mírumilovní vědci

Profese:   +200% vědci
  +30% asurgové
  +0% makléři
  -20% ostatní profese
 
Budovy:   +10 lidí kapacita obytné buňky
 
Stroje:   -20% obrana
  -20% útok
 
Ostatní: 10 000 vědecké kredity do začátku
nepotřebují potraviny
+10 lidí na yard

Legenda

Plejáďané v předávné době organizovali výpravy do všech částí vesmíru. V naší sluneční soustavě osídlili dvě planety Melatu a Zemi. První planeta se nacházela v dnešním pásu ateroidů a planetek, které jsou pozůstatkem po její explozi. K ní došlo při velkém útoku Dévů, kteří tehdy Melatu zničili zcela, zatímco na Zemi seslali asuru zapomnění.
Podle některých informací v dnešní době navštěvují Zemi ve svých éterických tělech a pomáhají lidem zejména v oblasti léčení jejich těl a duší. V této podobě je vidí pouze někteří nadaní jedinci a vnímají je jako světelné bytosti, které na jejich žádost provádějí éterické operace s nemocnými.
Plejáďané jsou tedy prastarou rasou, která dosáhla nesmírného pokroku v oblasti vědeckého bádání. Jsou proto výbornými vědci. Protože svou existenci přesunuli z větší části do éterických oblastí nerozumí si tolik se záležitostmi hmotnými. Bez vyjímky jsou všichni breathariáni (takže nejedí) a sami pro sebe nepotřebují potraviny. Pro své zajatce a otroky extrahují jídlo přímo z vesmírného přediva. Nepotřebují tedy produkovat potraviny. Pro velmi vysokou míru snášenlivosti a schopnost trávit většinu času v jiných sférách, mají ze všech ras nejvyšší možnou hustotu zalidnění. Zato s technikou jim to moc nejde.
Bystrému čtenáři jistě neuniklo, že jsou prapředky lidí.

RODIÁNI

Obratní a universální

Hustota zalidnění:   -1 na yard
 
Profese:   +100% farmáři
  +100% horníci
  +30% dělníci
  0% asurgové
  -15% ostatní

Legenda

Stejně jako Welesiáni a Šediví, i po Rodiánech se dochovaly stopy na Zemi. Opět u kmene Slovanů, jehož legenda o stvoření světa vypráví mimo jiné o velké zásluze boha Roda.

Když vše došlo až tak daleko, že Bělobog s Černobogem stvořili prvního člověka tak, že vdechli život do větvičky s níž si Bělobog otřel pot z čela. A když tomuto tvoru předurčili, že bude na věky pobývat na Zemi. A právě proto mu dali jméno čelo-věk, ihned poté mu dal Bělobog příkaz: "Běž čelověku, zasaď strom, postav dům a zploď syna."
Čelověk však nikdy nic takového nedělal a tak nevěděl co si má počít. Zasadit strom nebyl problém, ale jak má postavit dům a zplodit syna? V tom se ho "ujal" Černobog a aby si jej naklonil na svou stranu (k podzemní říši Nav), přiměl ho postavit dům po vzoru jezevců a jiných zvířat žijících v norách. Co se množení týče, poradil mu, aby z hlíny uplácal nejen syna, ale rovnou i manželku a dceru. A tak se také stalo.
Když po čase přišel Bělobog čelověka zkontrolovat, zasmál se pokusu svého bratra a podivil se čelověkově ochotě "sednout mu na lep". A aby svého bratra Zloboga trumfnul, vdechl hliněným sochám život. A nejen to, povolal i boha Roda, aby Slávovi pomohl se stavbou opravdového domu a ihned poté, aby se rozletěl do širého světa a rozházel po něm hroudy hlíny, s tím, že z každé takové hroudy vznikne jeden další čelověk.
Bůh Rod, je tedy pro Slovany především bohem zRODu a všeho co s tím souvisí. Také proto se jeho jméno vyskytuje v mnoha slovanských slovech, souvisejících s jeho působením jako zROD, poROD, ROD, příRODa, úRODa, náROD.

Rodiáni jsou dobří farmáři a osadníci. Daří se jim v odvětvích spojených přímo s rozením nových hodnot, jako je farmaření, či těžba rud, jsou také dobří stavitelé. Horší už to je s jejich schopností výroby jakýchkoliv produktů. Žijí v úzkém sepětí s přírodou, proto preferují život na rodinných farmách a jejich maximální možná hustota zalidnění je proto nižší.

ŠEDIVÁCI

Přátelští a stále obchodující

Profese:   +100% makléři
  -30% chemici
  -30% zbrojaři
  -30% horníci
  -30% konstruktéři
  -30% dělníci
 
Budovy:   +100% kapacita skladů na kredity
 
Stroje:   +100% pohyblivost stihačů
  +50% pohyblivost fregat a křižníků

Legenda

I po této civilizaci nacházíme na Zemi stopy, dokonce i dnes. Šediví jsou totiž čilí obchodníci a tak při svých četných mezigalaktických obchodních cestách, často zavítají i na Zemi. Někdy jen tak pro zábavu, jindy z důvodu havárie. Jejich přesný název není autorům hry znám (EDIT: novodobé poznatky nasvědčují, že se zřejmě jmenují Asgardové), ale zato vědí že lidé sami je začali nazývat Šediváky, v anglosaszkých zemích potom Grays.
Je to typické stvoření, které si našinec představí pod pojmem mimozemšťan, či ufoun. Humanoid, drobné postavy, s hlavou trojůhelníkovitého tvaru a obrovskýma černýma očima. Pokožku mají našedlou a proto jsou nazýváni právě tak jak jsou.

Jsou to skvělí obchodníci a proto mají propracovaný i systém účetní kontroly. Ve všech ostatních profesích velmi pokulhávají. Zato válečné stroje mají na velmi vysoké úrovni, protože po všech koutech vesmíru skupují ty nejlepší technologie na jejich výrobu.