Profese

Dynamická horní lišta

Změna o kolik - číslem určíte, s jakým počtem budou pracovat tlačítka + a -.

občané - informuje o počtu nezaměstnaných lidí, které lze přidělit do profesí. Tento údaj naleznete také na stránce Galaktika v závorce za údajem o celkovém počtu obyvatel. Chcete-li rekrutovat nějaké lidi do armády, musíte si je nechat nezaměstnané, abyste je pak mohli rozdělit k příslušným vojenským specializacím. Chcete-li odeslat výpravu, musíte si ponechat alespoň 300 lidí v nezaměstnaných. Tito budou odesláni s výpravou.

roboti - informuje o počtu nezaměstnaných robotů, které lze přidělit do dílen. Tento údaj naleznete také na stránce Galaktika v závorce za údajem o celkovém počtu robotů.

otroci - informuje o počtu nezaměstnaných otroků, které lze přidělit do profesí.Tento údaj naleznete také na stránce Galaktika v závorce za údajem o celkovém počtu otroků.

Ovládání profesí

Ovládací prvky

Proveď - tímto tlačítkem se provede změna, nastavená tlačítky + a -.

Původní - tímto tlačítkem můžete vrátit všechny změny nastavené tlačítky + a -, pokud jste je před tím už nepotvrdili tlačítkem Proveď.

tlačítka + a - - slouží pro přesun mezi nezaměstnanými a zaměstnanými. Tlačítka pracují s takovým množstvím, jaké je uvedeno v kolonce o kolik. Je-li v kolonce o kolik číslo 0, tlačítka jsou zdánlivě nefunkční!!!!!

Popis dlaždic

Záhlaví - obsahuje název profese. V závorce za ním je uvedena komodita, kterou profese produkuje.

Zaplněno - údaj o celkovém množství zaměstnaných v dané profesi.

Místo - uvádí maximální kapacitu, která je závislá na množství dílen, k dané profesi se vztahujících. V dané profesi nelze zaměstnat větší množství pracovníků, než je uváděná maximální kapacita. Chcete-li zvýšit maximální kapacitu, musíte na stránce Budovy postavit příslušnou budovu.

Řádek pro přiřazení - následuje 1 až tř řádky pro přiřazení zaměstnanců. Pro každou ze skupin lidé, roboti, otroci jeden. Pomocí tlačítek + a - přidáváte a ubíráte pracovníky z profese. Toto je ještě nutné potvrdit stiskem tlačítka Proveď.

Informace - ve spodní části dlaždice je tabulka s informacemi.

Druh
Skupina zaměstnanců: lidé, roboti, otroci.
Bonus
Informuje o celkovém bonusu (v procentech) pro danou entitu, který je z části tvořen vědci a z části různými objevy.
Produkce
Množství komodity, které bylo danou skupinou u té profese vyprodukováno v posledním tahu.
Efekt
Vyjadřuje efektivitu práce. Číslo se mění s příchozími nováčky, kdy celková produktivita klesne, neboť příchozí se musí nejdříve zapracovat. Číslo může dosahovat u každé profese jiných maximálních hodnot, které jsou dány různými objevy.
Nez.
Nezapracovaní - vyjadřuje počet nezapracovaných u dané profese.

popis profesí

Farmáři

Produkují pro tvé lidi tolik důležité potraviny. Pro další informace doporučuji prohlédnout si tabulku v části Galaktika a přečíst si také popis potravin!

Dělníci

Transformací vilidia vyrábějí stavební buňky, které se pak stávají základním stavebním prvkem všech staveb.

Lodníci

Transformací vilidia vyrábějí konstrukce, které se pak stávají základním stavebním prvkem všech strojů.

Horníci

Rubou v dolech do úmoru, aby tvému galu přinesli vilidium, nejvzácnější to surovinu surovin. Doporučuji přečíst si popis vilidia v části Galaktika - vilidium a prahmota.

Zbrojaři

Transformací vilidia vyrábějí zbraňové systémy pro vaše stroje a pozemní armádu. Kvalita a rozmanitost systémů je dána objevy činěnými v oblasti vědy. Doporučuji přečíst si popis zbraňových systémů v části Galaktika - zbraňové systémy.

Makléři

Obchodují v planetárním, meziplanetárním a galaktickém měřítku a pravidelně odvádějí nemalou daň z těchto obchodů do tvé pokladnice. Makléři jsou významným zdrojem kreditů pro tvůj gal. Doporučuji přečíst si popis kreditů v části Galaktika - kredity.

Asurgové

Potomci dávné civilizace disponující vyjímečnými schopnostmi, které jsou souhrnně nazývány asurgie. Smutná historie jejich rasy a bližší vysvětlení toho, co to asurgie vlasně je, je blíže popsána v části Galaktika - psiony.

Montéři

Staví z konstrukcí stroje pro tvou armádu nebo provádějí poslední úpravy na různých zbraních a zbraňových systémech. Na počtu tvých montérů závisí velikost a s tím také spojená síla tvé armády. Na stránce Armáda pak procentuálním přidělením určuješ kolik montérů bude co vyrábět. Každý stroj či zbraň časem zastarává a je třeba ji udržovat. Tvoji montéři mají určitou kapacitu vyjádřenou hodinami. Nejdříve spotřebují nějaké hodiny na opravu škod a teprve poté použijí zbytek na konstruování nových strojů či zbraní. Časem se opravy a výroba vyrovnají tak, že montérům již nezbydou žádné hodiny na výrobu nových strojů! Jediným řešením tedy je, zvýšit počet montérů v profesích. Takže je tu vazba počet strojů - počet montérů. Výroba je tím rychlejší čím více je montérů, čím víc monterů tím větší armádu si můžu udržet. Vyrobíte-li z vlastních zdrojů nebo nakoupíte v obchodě množství strojů a poté snížíte počet montérů (nebo v případě nákupu strojů, bude kapacita montérů nedostatečná), o stroje které budou nad kapacitu montérů hned nepřijdete. Dojde k tomu, že vaši montéři se nebudou moci postarat o takové množství strojů a ty budou postupně zastarávat rozpadat se. Na každý typ stroje se odpočítává jiná hodinová zátěž montérů.

Výpočet hodinové zátěže:
Hz = Ps * Pk

Hz - hodinová zátěž (neboli hodiny oprav)
Ps - počet strojů daného typu
Pk - poškození za kolo (konstanta - není účelem helpu ji zveřejnit)

Výpočet hodin výroby (kapacita montérů) :
Hv = H - Hz

Hv - hodiny výroby
H - hodiny (montéři)
Hz - hodinová zátěž (neboli hodiny oprav)

Informaci o hodinách pro výrobu naleznete na stránce příslušného stroje (Armáda - info) v kolonce práce.

Vědci

Provádějí výzkum tak, že průběžně studují prahmotu a kumulují frekvenční energii potřebnou k průniku do její struktury. Odhalením specifických částí této struktury lze přijít na podstatu a zákonitost nejrůznějších věcí, což pak vede k mnoha významným objevům zvyšujícím úroveň tvé civilizace. Vědci tedy neustále kumulují frekvenční energii, která je zde vyjádřena vědeckými body a vy pak máte možnost určit, jakou část struktury prahmoty odhalíte. Průnik do struktur prahmoty vás stojí jistou část vědeckých bodů (frekvenční energie). Bohužel nejvyšší stvořitel pamatoval na obranný mechanismus, a tak lze průlom do té které úrovně dané části prahmoty podniknout jen jednou (co mi braní vzít hroudu jiné prahmoty a zkusit to znova? - v tom brání jiný bůh, kterým je autor jehož nástrojem je systém této hry :-)) ). Struktura prahmoty je jako malá mřížka s mnoha sektory a vy můžete na každé úrovni zaměřit jen jeden z nich. Průnikem frekvenční energie do dané oblasti, úrovně a sektoru prahmoty vyrazíte mikrotunel, který zaktivuje obranný mechanismus, jenž způsobí, že se vám všechny ostatní sektory na dané úrovni navždy uzavřou. Máte jen jednu možnost pokračovat v ražbě mikrotunelu a vybrat si na dalším levelu dané oblasti jeden z mnoha nabízejících se sektorů. Některé kapacity ve vědním oboru zabývajícím se strukturováním prahmoty, zastávají teorii vnitřních cest protkávajících hned několik úrovní dané oblasti prahmoty najednou. Pokud by se potvrdila pravdivost této teorie, znamenalo by to, že nevhodným průnikem do některého sektoru úrovně dané oblasti může dojít k naprosté ztrátě výhodné cesty procházející hned několika úrovněmi a odkrývající mnohem úžasnější informace, jež by v důsledku znamenaly výrazně lepší objevy, než by bylo na danou úroveň obvyklé.

SCHÉMA TOKU SUROVIN A VAZEB